Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Spółki (2)Poprzednia praca: Ściąga z marketingu
Następna praca: TowarTreść: Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkiem wspólników i obejmuje wkłady wspólników oraz to co spółka nabyła w toku prowadzonej działalności. Każdy wspólnik ma równy udział nie tylko w zyskach ale i w stratach. Wspólnicy odpowiadają własnym majątkiem, za zobowiązania spółki. Jeśli obroty spółki cyw. w ciągu dwóch kolejnych lat osiągnęły równowartość w PLN co najmniej 400 tys. euro to pod groźbą grzywny musi zostać przekształcona w spółkę handlową.
2. Sp. jawna – jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka ta nie jest osobą prawną, posiada jednak odrębny majątek, może nabywać i zaciągać zobowiązania jak również pozywać i być pozwanym. Spółka ta podobnie jak inne spółki handlowe podlega wpisowi do rejestru handlowego. Wspólnikiem spółki jawnej może być osoba prawna.
3. Sp. partnerska - tworzona jest przez wspólników celu wykonywania wolnego zawodu, w spółce prowadzonej pod własna firmą. Partner nie odpowiada za zakres zobowiązań spółki powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów. Sp. partnerska jako jedyna z osobowych ma możliwość powołania zarządu.
4. Sp. komandytowa jest spółką w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, tak jak w spółce jawnej a odpowiedzialność odpowiedzialność najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do sumy komandytowej. Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki.
5. Sp. komandytowo – akcyjna – jest spółką w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki ale nie może jej reprezent. W sp. komand. – akcyj. Funkcjonuje walne zgromadzenie, może też działać rada nadzorcza.
Spółki kapitałowe :1. Sp. z o. o. – jest osobą prawną czego skutkiem jest m. in. że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Czynności w imieniu spółki dokonuje zarząd, a nie poszczególni wspólnicy. Członkiem zarządu może być sam wspólnik lub osoba spoza, zatrudniona w celu prowadzenia jej spraw. Najwyższą władzą w sp. z o. o. jest zgromadzenie wspólników . Zgromadzenie wspólników podejmuje najważniejsze dla spółki decyzje m. In. Decyduje o podziale zysków lub pokryć strat, powołuje zarząd. Może także powoływać radę nadzorczą lub komisje rewizyjną.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3630 , autor: Michalk88 , Ocena: 27.19

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Spółki (2)

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Strategie konkurencji przedsiebiorstw
Analiza konkurencji
Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem TQM ...
Analiza SWOT, Plan marketingowy, Biznas plan
Marketing mix
Segmentacja rynku (1)
Marketing ściąga ok!!!
Plan marketingowy zakładu pogrzebowego
Marketingowy proces badawczy.
Segmentacja rynku (2)


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 27.19.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-10-06 17:43:00
⇒Czytano: 3630
Autor: Michalk88


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: