Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Polityka dystrybucjiPoprzednia praca: Rynek papierów wartościowych w Polsce
Następna praca: Leasing.Treść: POLITYKA DYSTRYBUCJI
Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej cenie. Działania koordynacyjne umożliwiają zawarcie transakcji kupna-sprzedaży. Zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję produktów i firm, poszukiwanie ofert, nawiązywanie kontaktów, negocjowanie warunków umów i ich zawieranie. Czynności organizacyjne wiążą się z realizacją transakcji kupna-sprzedaży . Obejmują one zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję produktów i firm, poszukiwanie ofert.
·DYSTRYBUCJA – zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców.
ISTOTA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI
KANAŁY DYSTRYBUCJI – niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji.
Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników :
·Pośrednicy handlowi - kupują w swoim imieniu i na swój rachunek towary w celu dalszej odsprzedaży, nabywając prawo do własności.
·Przedstawiciele producenta, agenci handlowi oraz brokerzy - występują w imieniu i na rachunek producenta i za swoje usługi pobierają prowizje
RODZAJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI
·Producentów
·Handel detaliczny
·Hurtownie
·Agentów i brokerów
Kanały dystrybucji można klasyfikować na podstawie kryteriów:
·LICZBA POŚREDNIKÓW –kanał bezpośredni i pośredni
·LICZBA SZCZEBLI POŚREDNICH –kanał krótki i długi
·RODZAJE PRZEPŁYWAJĄCYCH STRUMIENI –kanały transakcyjne i rzeczowe
·ZNACZENIE KANAŁU DLA PRODUCENTA –kanał podstawowy i pomocniczy
·CZARAKTER POWIĄZAŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI KANAŁU –kanały konwencjonalne i zintegrowane: -kontraktowe, korporacyjne, administrowane

FUNKCJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI:
-informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach
-promocyjna : opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów
-negocjacyjna: w wyniku negocjacji cen oraz warunków następuje transfer własności
-ponawianie zamówień : powtórne zakupy od producenta
-finansowania : nabycie oraz rozdział pieniędzy na finansowanie zapasów
-podejmowanie ryzyka: uczestniczenie w ryzyku producenta w przypadku niesprzedania produktu
-fizycznego obrotu : magazynowanie oraz obrót magazynowy
-płatności : opłata w gotówce lub za pośrednictwem banków
-transferu własności : z jednej organizacji lub osoby na inne
Siła oddziaływania czynników decydujących o typie kanału, jego długości, szerokości, rodzaju pośredników różni się w każdym indywidualnym przypadku. Wielu producentów wykorzystuje zarówno bezpośrednie (producent-nabywca) jak i pośrednie kanały (typu producent-detalista, producent-hurtownik-detalista).Rozpatrując czynniki przesądzające o konstrukcji kanału wskażemy zatem tylko kierunkowe, najczęściej występujące zależności między czynnikami a typem i strukturą kanału. Pierwsza grupa wynika z wiedzy o tym, co, gdzie, dlaczego, kiedy i jak chcą kupować nabywcy-wymagania klientów. Ważnym wyznacznikiem typu i struktury kanałów jest wymagany przez nabywców stopień intensywności dystrybucji, decyduje o nim rodzaj sklepów i ich lokalizacja, ciągłość zaopatrzenia i formy sprzedaży. Zależności od stopnia intensywności można wyróżnić:
·SYSTEM DYSTRYBUCJI INTENSYWNEJ
Polega na umożliwieniu potencjalnym nabywcom zakupu określonych produktów przy minimalnym wysiłku.(produkty codziennego użytku)
·SYSTEM DYSTRYBUCJI SELEKTYWNEJ
Polega na celowym korzystaniu przez producenta z ograniczonej liczby pośredników i sprzedaży produktów przy pomocy wielu detalistów działających na danym terenie.(np.: pralki, telewizory, meble itp.)
·SYSTEM DYSTRYBUCJIE EKSKLUZYWNEJ
Polega na wyborze przez producenta jednego (lub kilku) pośrednika i przyznania mu prawa wyłączności sprzedaży na danym obszarze
Druga grupa czynników obejmuje CECHY PRODUKTU (rodzaj, cena, wybieralność, częstotliwość zakupu, stopień złożoności)
OCENA KANAŁÓW DYSTRYBUCJ
e kanały i na tej podstawie dokonania wyceny użyteczności każdego z nich.
1.Analizę portfolio – w analizie tej ocenia się kanały biorąc pod uwagę dwa czynniki:
·Udział w rynku(wskaźnik penetracji rynku)
·Potencjalny rynek (zdolność do terytorialnej lub produktowej ekspansji)
2.Analiza punktu krytycznego –znajduje zastosowanie, gdy możemy z góry założyć wielkość oczekiwanej sprzedaży oraz oszacować koszty związane z jej osiągnięciem przy wykorzystaniu różnych kanałów.
WSPÓLDZIAŁANIE I KONFLIKTY
Współpraca uczestników kanału wynika ze zrozumienia faktu, że indywidualny sukces każdego z nich zależy od działań pozostałych . Polega na podejmowaniu i wykonywaniu działań koncentrujących się na wspólnym zaspokajaniu potrzeb obsługiwanego rynku.
POWIĄZANIA HORYZONTALNE –polegają na wniesieniu przez poszczególne, niezależne przedsiębiorstwa kapitału, licencji itp.
POWIĄZANIA PIONOWE –funkcjonują jako profesjonalnie zarządzany i centralnie programowany łańcuch powiązań uczestników różnych szczebli.
Z punktu widzenia instytucji uczestniczących w fizycznym przesuwaniu produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji największe znaczenie mają:
1.POZIOM USŁUG DOSTAWCZYCH-uwzględnia się kryteria
·Szybkość realizacji zamówienia
·Pewność dostaw
·Terminowość dostaw
·Gotowość dostawców do dostarczania produktów w nagłej potrzebie
·Dbałość o jakość produktów
·Gotowość dostawcy do wycofania uszkodzonych produktów i szybkiej ich zmiany, świadczenia usług serwisowo-naprawczych i innych
·Możliwość wyboru środków transportu
oceniajcie czy się wam podoba !!!...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2409 , autor: majka100100 , Ocena: 31.51

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Polityka dystrybucji

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Techniki psychologiczne w reklamach
Opakowane w marketingu-na podstawie wybranego przykładu
Cena - ustalenie ceny
Modyfikacja procesu sprzedaży osobistej
Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa
Badania rynku
Segmentacja rynku (3)
Marketing ściąga ok!!!
Rola i znaczenie Public relations w przedsiębiorstwie handlowym.
Ściąga z marketingu


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 31.51.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-12-05 00:00:17
⇒Czytano: 2409
Autor: majka100100


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: