Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Informacje rynkow i badania marketingowePoprzednia praca: Marketing zapachowy
Następna praca: Kobieta i mężczyzna w Rzeczy Pospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznymTreść: Informacje rynkowe i badania marketingowe
System Informacji Marketingowej (SIM) – obejmuje personel, wyposażenie i procedury służące zbieraniu, porządkowaniu, analizie, ocenie i rozprowadzaniu informacji potrzebnych decydentom ,arketinowym.
Informacja wewnętrzna – informacja zbierana ze źródeł wewnątrz przedsiębiorstwa w celu oceny jego działalności marketingowej oraz wykrywania problemów i szans marketingowych.
Wywiad marketingowy – codzienne informacje o wydarzeniach i otoczeniu marketingowym, które pomagają menadźerom w przygotowaniu i korygowaniu planów marketingowych.
Badania Marketingowe – działania wiążące daną organizację z jej rynkowym otoczeniem za pomocą informacji. Informacje te są wykorzystywane do zidentyfikowania i określenia problemów oraz szans marketingowych, do wywołania, udoskonalenia i oceny działań marketingowych, do monitorowania efektów tych działań oraz coraz lepszego poznania procesów marketingowych.
Określenie problemu badawczego i celów badania
--->
Opracowanie planu badania
--->
Realizacja planu badania
--->
Interpretacja i prezentacja wyników badania

Określenie problemu badawczego i celów badania:
badania rozpoznawcze – są prowadzone w celu zebrania wstępnych informacji ułatwiających zdefioniowanie problemu i postawienie hipotez badawczych.
Badania opisowe – służą lepszemu opisaniu sytuacji, rynków i problemów marketingowych, takich jak np. potencjał rynku danego produktu lub cech demograficznych i postawy nabywców.
Badania przyczynowe – służą testowaniu hipotez dotyczących relacji przyczynowo-skutkowych.
Opracowanie planu badania
dane wtórne – informacje, które już zostały zebrane od innych celów i są gdzieś przechowywane
dane pierwotne – tzw. “informacje z pierwszej ręki” zebrane w określonym celu.
Źródła danych wtórnych
źródła wewnętrzne – bilanse, raporty sprzedażowe, faktury, rejestry zapasów, raporty z wcześniejszych badań marketingowych
publikacje rządowe – roczniki statystyczne, dane GUS-u, itp.
książki i periodyki – rankingi “Wprost”, czy “Polityki”
źródła komercyjne – PENTOR, CEBOS, SMG-KRC
źródła międzynarodowe - “Statisticla Yearbook”, “Europa Yearbook”, “Demografic Yearbook”, “Marketing data and statistic”
Badania pierwotne
Badania jakościowe – badania rozpoznawcze służące wykryciu motywacji, postaw i zachowań konsumentów. Typowymi metodami używanymi w ramach tych badań są wywiady zogniskowane, wywiady głębinowe i techniki projekcyjne.
Badania ilościowe – badania obejmujące zbieranie danych przez osobiste lub pocztowe wywiady z odpowiednio dużą liczbą klientów, co pozwala na dokonanie analizy statystycznej.
Metody badawcze
badania obserwacyjne – zbieranie podstawowych danych za pomocą obserwacji odpowiednich osób, działań i sytuacji.
System informacji z pojedynczego źródła – jest badaniem, które łączy pomiar ekspozycji na reklamę i promocję telewizyjną (za pomocą rejestratorów oglądalności) z informacją o ich zakupach w sklepach (za pomocą skanerów w kasach sklepów)
badania ankietowe – zbieranie danych pierwotnych za pomocą zachowania ludziom pytań na temat ich wiedzy, postaw, preferencji i zachowań
badania eksperymentalne – zbieranie danych pierwotnych polegających na wyodrębnieniu odpowiednich grup obiektów, oddziaływaniu na nie w określony i odmienny sposób, kontrolowaniu współzależnych czynników i poszukiwanie różnic w reakcjach grup.
Wywiad zoogniskowany – metoda badawcza, w której próbka typowych konsumentów wyraża swoje reakcje na bodźce takie jak reklama lub koncepcja produktu, w toku dyskusji prowadzonej przez moderatora.
Próba badawcze – część populacji wybrana do przeprowadzenia na niej badania marketingowego.
Narzędzia badawcze
Kwestionariusz – pisemny formularz zawierający zestaw pytań zadawanych respondentowi
urządzenia mechaniczne – galwanometr (wykrywacz kłamstw), tachistoskop (wyświetla badanemu obraz reklamy o długości ułamka sek. do kilku sekund – po każdej emisji respondenci opisują co zapamiętali), kamera do badania ruchów gałki ocznej.
Na zakończenie etapu planowania badacz powinien opracować pisemną propozycję badania.
Kolejnym krokiem w procesie badawczym jest realizacja opracowanego planu, polegająca na zbieraniu danych, ich przetwarzaniu oraz analizie uzyskanych danych.
Po etapie analizy następuje kluczowa faza interpretacji uzyskanych wyników, wnioskowania i opracowania raportu badawczego.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2640 , autor: majka100100 , Ocena: 39.3

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Informacje rynkow i badania marketingowe

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Strategie marketingowe
Segmentacja rynku (3)
Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych.
Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń
System motywacyjny (1)
Marketing
Zachowanie nabywców a kształtowanie marketingu-mix.
Plan marketingowy (2)
Federacja konsumentow, organizacje konsumenckie
Opakowane w marketingu-na podstawie wybranego przykładu


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 39.3.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2009-01-05 17:01:35
⇒Czytano: 2640
Autor: majka100100


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: