Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Ekonomia


Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: IPoprzednia praca: Budżet Polski na 2003 rok.
Następna praca: Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załącznikówTreść: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANEJ FORMIE.
I. Rejestracja w Urzędzie Miasta.
Zgłoszenie do ewidencji (ustawa o działalności gospodarczej) nakłada na nas obowiązek zgłoszenia działalności do ewidencji działalności gospodarczej tj. (w tym przypadku) do Urzędu Miasta.
ZAŁĄCZNIK nr 1
II. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do urzędu statystycznego.
(Wpis do REGONu)

W ciągu 14 dni od powstania firmy zobowiązani jesteśmy do wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej czyli do Regonu. Wniosek (formularz rejestracyjny) składamy w Urzędzie Statystycznym Województwa, w którym mieści się siedziba przedsiębiorcy. Do wniosku dołączamy odpis lub wyciąg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Może to być również ksero zaświadczenia o powstaniu tej jednostki. Rejestr jest prowadzony dla celów statystycznych i przedsiębiorstwa mają obowiązek udzielania pewnych informacji dotyczących ich funkcjonowania, posługując się właśnie numerem REGON. Po 14 dniach Urząd Statystyczny nadaje nam numer REGONu.
ZAŁĄCZNIK nr 2
III. Wyrobienie pieczątki firmowej.
Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON udajemy się na poszukiwanie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wyrobu pieczątek. Pieczątki i druki używane przy prowadzeniu działalności gospodarczej powinny zawierać:
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego,
- adres podmiotu gospodarczego,
- zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności.
IV. Oznaczenie podmiotu gospodarczego.
Następnie udajemy się na poszukiwanie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wyrobu szyldów i tablic informacyjnych, ponieważ każda siedziba podmiotu gospodarczego i miejsce prowadzenia działalności (zakład) powinny być oznaczone na zewnątrz.
Tablica informacyjna lub szyld powinny zawierać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności.
V. Wizyta w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, jeżeli:
- są obywatelami polskimi,
- prowadzą działalność gospodarczą na podstawie:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji, o których mowa w ustawie o działalności gospodarczej.
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ZUS, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, na formularzach  ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) oraz  orazZUS ZFA(zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej).
VI. Zawiadomienie Inspektora Pracy.
Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy (ZAŁĄCZNIK NR 3) i właściwego państwowego inspektora sanitarnego (ZAŁĄCZNIK NR 4) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.
Pracodawca powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Zawiadomienia należy także składać w razie zmiany miejsca, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności.
VII. Założenie rachunku bankowego.

Założenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Istnieje bowiem obowiązek dokonywania operacji finansowych za pośrednictwem tego rachunku w stosunkach z innymi przedsiębiorcami, gdy suma zobowiązania jest odpowiednio wysoka. Przez rachunek ten powinny przechodzić transakcje gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO gdy suma transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10.000 EURO przeliczone na złote wg kursu kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dokonywane są operacje.
O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS.
Banki wymagają od potencjalnych klientów:
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja
- REGON
- Dowód osobisty
- Wzór pieczątki firmowej
- Biznesplan. (ZAŁĄCZNIK NR 5)
Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (ZAŁĄCZNIK NR 6)
Umowa rachunku bankowego (ZAŁĄCZNIK NR 7)
VIII. WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R (ZAŁĄCZNIK NR 8).
Zgłoszenia o nadanie numeru NIP; podatnicy obowiązani są do jednokrotnego dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do czego służy druk NIP-1 (zgłoszenie identyfikacyjne/załącznik aktualizacyjny osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą): ma na celu uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, którym osoba prowadząca działalność będzie się posługiwać przy wykonywaniu obowiązków podatkowych. Nadanie tego numeru danej osobie następuje tylko raz, bez względu na to ile i jakie podatki będzie ona płacić.
Zawiadomienie (ZAŁĄCZNIK NR 9) o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Poza tym musimy złożyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- odpis zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
Praca oddana w ZST w Bytomiu-Szombierkach....


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 1859 , autor: Mafej , Ocena: 10.56

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: I

Jak założyć przedsiębiorstwo?
Jak kształtuje się rynek pracy w Polsce?
Jak Powstała Unia Europejska
Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączników


Losowe teksty z tej samej kategorii

Rozwój handlu detalicznego
Sciaga --- dochód narodowy
Elastycznosc Cenowa popytu
Charakterystyka modeli gospodarek oraz struktur gospodarczych
Walka z bezrobociem.
Ściąga z ekonomii do 4 kl.
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski.
Oligopol.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
Spółki cywilne


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 10.56.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-11-17 18:53:35
⇒Czytano: 1859
Autor: Mafej


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: